Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Paadla lade

ingl. k. Paadla Stage

Tüüp ja taseregionaalne kronostratigraafia (lade)
Staatusformaalne standard
AutorBekker (1925)
IndeksK2
IndeksS3PD
Sünonüümid
Nime päritoluPaadla vil. (E)
Esmane lokaliteet/piirkondPaadla quarry+core
KuulubÜlem-Silur
Sisaldab
Seotud üksusedEngure kihistu
Himmiste kihid
Kihnu kihistu
Paadla kihistu
Sauvere kihid
Torgu kihistu
Uduvere kihid
Suhteline vanusLudlow
Vanus, mln a422.7 kuni 419.4 (Melchin et al., 2004)
eMaapõu ID52

Stratotüübid

neostratotüüp: Kingissepa GI puurauk (19.80..43.40 m) | Klaamann, 1970c | Särghaua dep..

holostratotüüp: Paadla puurauk (0.10..12.80 m) | Nestor, H., 1987a | Paadla quarry + core, Püssi dep..

Viited

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Einasto, R., Kala, E., Mägi, S. (koost) 1978. Экскурсия III Всезоюзного семинара по цикличности и стратиграфии, посвященного принципам и методам выделения и прослеживания циклитов в платформенных карбонатных отложениях. Западная Эстония [The Third All-Union Workshop on cycling and stratigraphy, dedicated to the principles and methods of selection and tracking cyclites in platform carbonate sediments, Western Estonia]. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn. p. 1-29.

Klaamann, E. 1970. Паадлаский горизонт [Paadla Stage]. Кальо Д. Л. (ред.) Силур Эстонии [The Silurian of Estonia]. Valgus, Tallinn. p. 276-286.

Klaamann, E. 1961. Paadla lademe geoloogiast avamusalal. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 1960. Loodusuurijate Selts, Tartu. p. 23-29.

Luha, A. 1932. Eesti geoloogiline koostis. Eesti Entsüklopeedia 2. p. 528-535.

Bekker, H. 1925. Lühike ülevaade Eesti geoloogiast (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti Loodus. Äratrükk koguteosest "Eesti". p. 31-61.

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2022.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile