Eesti Stratigraafia Komisjon (ESK)
start page |
[EST] [ENG]Eesti Geoloogia Selts
ESK »

Stratigraphic terminology

This is a brief glossary of general stratigraphic terms as well as names of global and regional stratigraphic units.

Currently this glossary is not complete and provided in Estonian only. An English version may follow; before then, please direct your questions to the members of the Estonian Commission on Stratigraphy (ESK).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Otsi terminit, indeksit või üksuse ID koodi: (pimeotsinguks *):


Rootsiküla lade

Tüüp ja tase: regionaalne kronostratigraafia (lade)

ingl. k. Rootsiküla Stage| läti k. Rōtsikilas| vene k. роотсикюлаский

Indeks: K1a | S1RT

Püstitas: Bekker (1925)

Nime päritolu: Rootsiküla vil. (E)

Esmane lokaliteet/piirkond: Viita quarry

Kuulub: Alam-Silur

Suhteline vanus: Homeri lade

Numbriline vanus: 424.6000 → 422.7000 mln a (Melchin et al., 2004)

Litostratigraafilised üksused Eestis:

Kuusnõmme kihid

Rootsiküla kihistu

Sakla kihistu

Soeginina kihid

Vesiku kihid

Viita kihid

Viited:

Nestor, H. 1987. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам силурийских отложений [Ob"âsnitel'naâ zapiska k stratigrafičeskim shemam silurijskih otloženij]. Решения межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силуру Восточно- Европейской пл [Decisions of Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the Ordovician and Silurian East European platform in 1984]. p. 58-112.

Einasto, R. 1975. Стратиграфическое положение каармасих доломитов в разрезе лудлова Эстонии [The stratigraphical position of Kaarma dolomites in the Estonian Ludlovian sequence]. p. 75-79.

Aaloe, Ago 1963. О стратиграфическом положении и условиях образования слоев с Tremataspis mammillata. [On the stratigraphic position and conditions of sedimentation containing Tremataspis mammillata]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XIII. p. 83-90.

Einasto, R. 1962. Сопоставление основных разрезов каармаского горизонта [The correlation of the most important sections of the Kaarma stage]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused X. p. 221-241.

Luha, A. 1932. Eesti geoloogiline koostis. Eesti Entsüklopeedia 2. p. 528-535.

Bekker, H. 1925. Lühike ülevaade Eesti geoloogiast (Eozoiline ja paleozoiline ladekond). Eesti Loodus. Äratrükk koguteosest "Eesti". p. 31-61.

Stratotüübid:

holostratotüüp: Viita paemurd ( m) | Einasto, 1970c | destroyed.

hüpostratotüüp: Kipi puurauk (25.60..53.60 m) | Einasto, 1970c | Särghaua dep..

neostratotüüp: Vesiku oja ( m) | Nestor, H., 1987a | .

Eesti Stratigraafia Komisjon 2006-2020.
Siin lehel leiduvad materjalid on kõigile vabaks kasutamiseks vastavalt Creative Commons CC-BY litsentsile